Duracell Professional

Duracell Professional

Duracell Professional

Duracell Professional

Duracell Professional
Duracell Professional
Sitemap

Duracell's wereldwijde consumentenprivacybeleid


Dank u voor uw bezoek aan de Duracell Company.


Vertrouwen is een van de hoekstenen van onze bedrijfsmissie. De Duracell Company zet zich in uw vertrouwen te behouden door de bescherming van de persoonlijke gegevens die we verzamelen en gebruiken.


Dit wereldwijde consumentenprivacybeleid (privacybeleid) beschrijft de gegevens die de Duracell Company en zijn gelieerde bedrijven en dochterondernemingen (“Duracell”) over u verzamelt; hoe we die gegevens gebruiken en beschermen; de keuzes die u kunt maken over hoe wij die gegevens gebruiken; en hoe u uw gegevens kunt corrigeren of bijwerken.


De Duracell privacypraktijken zijn consistent met:


 • De richtlijnen voor gegevensbescherming van de Europese Unie.
 • Het U.S.-EU Safe Harbor Framework en het U.S.-Swiss Safe Harbor Framework zoals uitgegeven door de U.S. Department of Commerce inzake het verzamelen, gebruiken en bewaren van persoonlijke gegevens van landen die lid zijn van de Europese Unie en Zwitserland.
 • Eerlijke informatiepraktijken, opgesteld door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).
 • De Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) Privacy Framework.
 • Toepasselijke landelijke en plaatselijke gegevensbeschermingswetten, waaronder sectie 5 van de U.S. FTC Act.


Sommige landelijke wetten eisen landspecifieke informatie in een privacybeleid. Klik op het land om die informatie voor het betreffende land te lezen.


Argentinië België Canada Frankrijk Duitsland Griekenland Korea Maleisië Italië Mexico Marokko Nederland Portugal Singapore SpanjeInhoudsoverzicht


 • Door dit beleid gedekte gegevens
 • Adverteren op Duracell sites door derde partijen
 • Door Duracell verzamelde gegevens
 • Links naar sites derde partijen en sociale media
 • Hoe Duracell deze gegevens gebruikt
 • Door gebruikers gegenereerde inhoud
 • Delen gegevens
 • Veiligheid en overdracht gegevens
 • Uw keuzes en toegang tot uw gegevens
 • Online privacy kinderen
 • Cookies & andere technologieën
 • Hoe neemt u contact op met Duracell
 • Persoonlijke interesse advertenties
 • Wijzigingen van dit privacybeleid

 • Door dit beleid gedekte gegevens


  Dit privacybeleid geldt voor consumentengegevens, inclusief persoonlijke gegevens, verzameld en gebruikt door de Duracell Company.


  Door het gebruik van Duracell websites en mobiele applicaties of het anderszins verstrekken van uw persoonlijke gegevens aan Duracell, verklaart u zich akkoord met het verzamelen, gebruiken en delen van uw informatie krachtens dit beleid. Lees dit privacybeleid aandachtig en neem contact met ons op als u vragen heeft.


  Persoonlijke gegevens zijn gegevens, of een combinatie van gegevens, die kunnen worden gebruikt om u persoonlijk te identificeren.


  Door Duracell verzamelde gegevens


  We kunnen gegevens over u verzamelen vanuit verschillende bronnen. Dit omvat gegevens die we rechtstreeks van u verzamelen, gegevens die we verzamelen bij uw bezoek aan onze sites, als u onze online inhoud bekijkt of onze mobiele applicaties of andere diensten gebruikt; en gegevens over u die we verzamelen vanuit andere bronnen.


  Gegevens die we rechtstreeks van u verzamelen


  We verzamelen rechtstreeks gegevens van u als u besluit gebruik te maken van onze aanbiedingen of deel te nemen aan onze programma's, een account aanmaakt op onze websites of in onze mobiele applicaties, ons belt of mailt, of anderszins rechtstreeks gegevens aan ons levert. Hier volgen voorbeelden van rechtstreeks van u verzamelde gegevens:


  • naam;
  • e-mailadres;
  • huisadres;
  • gebruikersnaam en wachtwoord;
  • telefoon- en faxnummer;
  • geboortedatum;
  • andere huishoudelijke gegevens over u en uw familie zoals geslacht of voorkeuren productgebruik en/of gedrag;
  • gezondheidsgegevens, zoals gezondheidsgegevens in relatie tot productgebruik en medische historie;
  • biometrics verzameld gedurende research studies onder vrijwillige consumenten (zoals gezichtsherkenning, hartslag en huidconditie);
  • demografische gegevens;
  • betaalgegevens (zoals een creditcard);
  • toekomstige communicatievoorkeuren;
  • contactgegevens van vrienden met wie wij contact kunnen opnemen;
  • telefoonnummer en registraties als u ons belt op onze consumentenlijn.


  Gegevens die we verzamelen bij uw bezoek aan onze sites, als u onze online inhoud of aanbiedingen bekijkt of gebruikmaakt van onze mobiele applicaties of andere diensten


  We gebruiken cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen als u onze sites bezoekt, onze online advertenties of aanbiedingen bekijkt, of gebruikmaakt van onze mobiele applicaties of andere diensten. Hier volgen voorbeelden van gegevens die we kunnen verzamelen met deze technologieën:


  • gegevens over uw browser en besturingssysteem;
  • IP-adres;
  • webpagina's die u bekijkt;
  • links waarop u klikt;
  • Duracell e-mails die u opent.


  Gegevens verzameld via mobiele applicaties


  Wanneer u onze mobiele applicaties naar uw mobiele apparaat downloadt, kunnen we door u geleverde gegevens verzamelen. We verzamelen ook automatisch gegevens via onze applicaties.


  Hier volgen voorbeelden van het soort gegevens die we automatisch via onze applicaties verzamelen:


  • adverteer ID of soortgelijke identificatie;
  • gegevens over het besturingssysteem van uw apparaat;
  • gegevens over de wijze waarop u de applicatie gebruikt.


  Uw keuzes voor het verzamelen van gegevens via mobiele applicaties


  U kunt het voortdurend verzamelen van gegevens via onze mobiele applicatie stopzetten door verwijdering van de applicatie van uw apparaat.


  Precieze locatiegegevens


  Onze mobiele applicaties kunnen precieze locatiegegevens vanaf uw apparaat verzamelen indien u daar mee instemt. We kunnen derde partij dienstenleveranciers inschakelen voor het leveren van locatiediensten met gebruik van de locatiegegevens die u levert. U kunt het voortdurend verzamelen van deze gegevens te allen tijde stopzetten door de instellingen op uw apparaat aan te passen.


  Gegevens die Duracell verzamelt vanuit andere bronnen


  We kunnen gegevens verkrijgen vanuit andere bronnen, waaronder commercieel beschikbare bronnen. Voorbeelden van gegevens die we kunnen verzamelen vanuit andere bronnen zijn:


  • naam;
  • huisadres;
  • e-mailadres;
  • geboortedatum;
  • inkomensniveau;
  • gegevens over het huishouden;
  • uw interesses zoals hobby's en huisdieren;
  • gegevens consumenten- en marktonderzoek;
  • koopgedrag;
  • openbaar geobserveerde gegevens of activiteiten, zoals blogs, video's, internet postings en door gebruikers gegenereerde inhoud.


  Alle gegevens die we over u verzamelen, kunnen worden gecombineerd om onze communicatie met u te verbeteren en wereldklasse producten en diensten te ontwikkelen.


  Hoe Duracell deze gegevens gebruikt


  Duracell zakelijke doeleinden


  We gebruiken de gegevens die we verzamelen om u producten, aanbiedingen en diensten te leveren, om u advertenties, aanbiedingen en andere op uw interesses afgestemde inhoud te leveren en voor de uitvoering van andere Duracell bedrijfsactiviteiten.


  Hier volgen voorbeelden van hoe we de verzamelde gegevens kunnen gebruiken:


  • uw vragen beantwoorden of reageren op uw verzoeken;
  • monsters, extra's, producten en informatie verzenden;
  • nieuwe producten en diensten ontwikkelen;
  • u op uw verzoek inschrijven voor wedstrijden, programma's of aanbiedingen;
  • uw account aanmaken en beheren;
  • betalingsverwerking voor aankopen of andere diensten;
  • bescherming tegen of identificatie van mogelijke frauduleuze transacties;
  • u per e-mail en/of per post berichten sturen over Duracell producten en andere inhoud waarvan wij denken dat die interessant voor u zijn, waaronder merk- en diensteninformatie van zorgvuldig geselecteerde zakenpartners;
  • ontwikkelen en leveren van advertenties die aangepast zijn aan uw interesses, inclusief persoonlijk interessante advertenties;
  • verpersoonlijken van uw ervaring op onze websites door het aanbieden van producten en informatie op maat;
  • u toestaan deel te nemen aan social sharing op onze websites;
  • analyseren van het gebruik van onze producten, diensten en publiciteit;
  • opleggen van onze voorwaarden en condities en verder beheer van onze business.


  Delen gegevens


  Het succes van onze business hangt af van uw vertrouwen en we verkopen uw persoonlijke gegevens niet aan marketeers buiten Duracell. We delen uw persoonlijke gegevens binnen Duracell en zoals beschreven in dit beleid. We delen persoonlijke gegevens niet met marketeers buiten Duracell tenzij u daarmee instemt, of zoals beschreven in dit beleid.


  Gezamenlijke aanbiedingen met zorgvuldig geselecteerde zakenpartners


  Duracell kan persoonlijke en andere gegevens verzamelen voor een gezamenlijke aanbieding of programma met een zakenpartner en uw gegevens met die zakenpartner delen. Voor deze programma's lichten we toe op het moment van verzamelen dat de gegevens zullen worden gedeeld tussen Duracell en de deelnemende zakenpartner en we zullen daarvoor uw toestemming vragen krachtens de toepasselijke wetten.


  Derde partij leveranciers


  We zijn afhankelijk van derde partij leveranciers voor het uitvoeren van een scala van zakelijke diensten namens ons. Dientengevolge kan het nodig zijn uw persoonlijke gegevens met hen te delen. We leveren onze dienstenleveranciers alleen de persoonlijke gegevens die ze nodig hebben voor de uitvoering van de opdrachten die we hen hebben gegeven en we eisen van hen dat ze deze gegevens beschermen en niet gebruiken voor een ander doel.


  We kunnen bijvoorbeeld gebruikmaken van een dienstenleverancier om:


  • uw product- en dienstenverzoeken uit te voeren en uw vragen te beantwoorden;
  • onze sites te hosten en onze e-mails of andere communicatie te leveren;
  • productmonsters te versturen, contact op te nemen met wedstrijdwinnaars, betalingen te beheren of andere acties uit te voeren namens ons;
  • onze gegevens te analyseren, soms in combinatie met gegevens vanuit andere bronnen om u mededelingen toe te sturen;
  • onderzoek te doen en gegevens te analyseren om onze producten, diensten en sites te verbeteren.
  • Waar toegestaan door de wet persoonlijke gegevens, combineren we gegevens van u die Duracell heeft verzameld, met persoonlijke gegevens van u die een zakenpartner heeft verzameld, zodat we gezamenlijk aanbiedingen op maat aan u kunnen zenden. In dergelijke gevallen is het onze zakenpartner niet toegestaan Duracell gegevens of de gezamenlijke gegevens voor diens eigen, onafhankelijke marketingdoeleinden te gebruiken. Onze dienstenleverancier mag het gecombineerde pakket gegevens alleen gebruiken om u gezamenlijke informatie toe te zenden, waarvan we hopen dat die u zal interesseren. Als u deze gezamenlijke informatie liever niet ontvangt, kunt u toezending te allen tijde stopzetten door de bijgeleverde instructies te volgen of via dit privacybeleid als boven aangegeven.
  • andere door ons gevraagde diensten uit te voeren.


  Andere situaties


  We mogen uw persoonlijke gegevens openbaar maken:


  • voor de bescherming en verdediging van de rechten en eigendommen van Duracell (waaronder het opleggen van onze voorwaarden en condities);
  • indien hiertoe verzocht door de wet en/of overheidsinstanties.


  Bewaarperiode persoonlijke gegevens


  We bewaren persoonlijke gegevens zolang nodig is om te voldoen aan de doeleinden beschreven in dit privacybeleid, tenzij een langere bewaarperiode wettelijk is vereist of toegestaan.


  Geaggregeerde en niet-persoonlijke gegevens.


  We delen geaggregeerde en/of anonieme gegevens die u niet identificeren voor Duracell's zakelijke doeleinden. We kunnen bijvoorbeeld het aantal bezoekers van Duracell sites of diensten openbaar maken. We kunnen ook geaggregeerde en/of anonieme gegevens delen met onze zakenpartners voor hun eigen zakelijke doeleinden.  Uw keuzes en toegang tot uw gegevens


  We geven u keuzes over onze wijze van communiceren met u.


  E-mailberichten


  U kunt reclamemails van Duracell stopzetten door het volgen van de bij de berichten gevoegde relevante instructies.


  Briefpost


  U kunt reclame van Duracell via de post stopzetten door het volgen van de bij deze post gevoegde relevante instructies


  U kunt de ontvangst van reclamemails of reclame per post ook stopzetten via dit privacybeleid. Klik hier om uw land te selecteren en te lezen hoe u zich uitschrijft.


  Mobiele tekstberichten


  We sturen u alleen mobiele reclameberichten als u expliciet hierom heeft gevraagd (u schrijft zich in). U kunt reclame SMS-berichten stopzetten door het volgen van de in het betreffende programma vermelde instructies.


  LET OP: We zullen uw verzoek tot stopzetting van verzending van reclamemails, sms'jes en briefpost van Duracell honoreren. Echter, we kunnen wel dienstgerelateerde communicatie aan u blijven toezenden, zoals e-mails ter bevestiging van uw aankopen via onze websites. En we kunnen gegevens bewaren voor onze administratie, om te voldoen aan consumentenverzoeken om bepaalde berichten niet toe te zenden.


  Toegang


  We nemen maatregelen om uw persoonlijke gegevens accuraat te houden. Veel Duracell programma's geven toegang tot persoonlijke gegevens die u heeft verstrekt bij online registratie, zodat u deze kunt inzien en bijwerken. Controleer daar waar u zich heeft ingeschreven of u de mogelijkheid heeft tot inzage of bijwerking.


  Als inzage en bijwerking daar niet mogelijk zijn, klik hier om uw land te selecteren en te zien hoe u toegang krijgt tot de door u aan Duracell verstrekte persoonlijke gegevens en hoe u deze kunt bijwerken. Duracell brengt geen kosten in rekening voor deze dienst en beantwoordt redelijke verzoeken binnen een gepaste tijdsduur.


  Cookies & andere technologieën


  Duracell en onze derde partij dienstenleveranciers gebruiken verschillende technologieën om te kunnen beoordelen hoe onze sites of mobiele applicaties worden gebruikt, om uw ervaring te verpersoonlijken en om u reclame te leveren, inclusief online inhoud, afgestemd op uw interesses. Sommige door ons gebruikte technologieën omvatten het volgende:


  Cookies


  Een cookie is een klein bestand dat op uw apparaat wordt gezet als u een site bezoekt en dat begrepen wordt door de site die de cookie uitgegeven heeft. We gebruiken de door cookies verzamelde gegevens om te weten wie u bent voor het inloggen naar uw voorkeuren, om u advertenties, aanbiedingen en andere inhoud te verstrekken die afgestemd zijn op uw interesses en om te beoordelen hoe onze sites worden gebruikt. U kunt cookies accepteren of weigeren via uw browserinstellingen. Voor meer informatie, ga naar de cookie-instellingen in uw specifieke webbrowser(s).


  Andere technologieën


  We gebruiken andere technologieën, waaronder webbakens en JavaScript die soms samenwerken met cookies en andere middelen binnen onze mobiele applicaties om uw apparaat te identificeren. Deze andere technologieën dragen bij aan bepaalde kenmerken van onze websites en mobiele applicaties.


  Persoonlijke interesse advertenties


  U kunt persoonlijke interesse advertenties, aanbiedingen of andere inhoud ontvangen als u interactief bent via websites of mobiele applicaties. Persoonlijke interesse advertenties zijn online advertenties van Duracell en/of onze zorgvuldig geselecteerde zakenpartners, die afgestemd zijn op uw interesses en verzonden naar uw apparaat met gebruik van een cookie of ander identificatiemiddel dat aan uw apparaat is toegewezen. Deze cookies of andere identificatiemiddelen zijn geplaatst in algemene interessecategorieën, die we afleiden uit informatie zoals:


  • de webpagina's die u bekijkt en de links waarop u klikt binnen Duracell websites en andere websites die u bezoekt;
  • mobiele applicaties die u gebruikt;
  • de Duracell e-mails die u bekijkt en de links binnen de e-mail waarop u klikt;
  • demografische gegevens;
  • offline en online aankoopgegevens.


  We hebben onze op persoonlijke interesse gebaseerde advertentiesystemen ontworpen op grond van gegevens die u niet persoonlijk kunnen identificeren.


  We respecteren uw privacy.


  U kunt de ontvangst van persoonlijke interesse advertenties op verschillende manieren beperken op websites of mobiele applicaties.


  Uw keuzes voor ontvangst van persoonlijke interesse advertenties op websites


  U kunt de ontvangst van persoonlijke interesse advertenties van Duracell op websites voorkomen door cookies te verwijderen en af te wijzen in uw browser(s). U kunt de ontvangst van persoonlijke interesse advertenties op websites van bedrijven die deelnemen aan de Network Advertising Initiative stopzetten door te gaan naar http://www.networkadvertising.org/choices/.


  In de Verenigde Staten, Canada, Latijns-Amerika en de Europese Unie gaat u naar de Ad Choices link hier of naar Duracell websites in die landen, waar u ervoor kunt kiezen de ontvangst van persoonlijke interesse advertenties stop te zetten op websites. In landen binnen de Europese Unie kunt u gaan naar de "About Cookies" links onderaan in de Duracell websites en daar de ontvangst van persoonlijke interesse advertenties stopzetten. Duracell zal uw keuze respecteren.


  Uw keuzes inzake ontvangst van persoonlijke interesse advertenties in mobiele applicaties


  Sommige nieuwere mobiele bestuursystemen geven u de mogelijkheid de ontvangst van persoonlijke interesse advertenties in mobiele applicaties te beperken. U kunt dit zien in de instellingen op uw apparaat.


  Adverteren op Duracell sites door derde partijen


  We kunnen derde partijen, inclusief zakenpartners en advertentienetwerken, toestaan te adverteren op sites. Sommige van deze bedrijven kunnen uw apparaat via cookies of andere technologieën herkennen wanneer ze u een online advertentie sturen. Dit stelt hen in staat te begrijpen waar u, of anderen die uw apparaat gebruiken, waren toen ze de advertentie zagen en vervolgens advertenties leveren waarvan ze denken dat die interessant voor u zijn.


  Links naar sites derde partijen en sociale media


  Duracell sites kunnen links naar sites van derde partijen bevatten. Duracell controleert deze derde partijen sites niet en we raden u aan het privacybeleid van iedere site die u bezoekt, te lezen.


  Sociale netwerken en derde partijen plug-ins


  Onze websites kunnen plug-ins bevatten van sociale netwerken of andere derde partijen. Een voorbeeld van een plug-in is de Facebook "like" knop. Waar wettelijk toegestaan, kunnen deze plug-ins communiceren met, en informatie zenden aan, de partij die de plug-in heeft geleverd, ook als u niet klikt op de plug-in. Deze informatie kan omvatten: uw IP adres, informatie over uw browser en apparaat en het adres van de webpagina die u aan het bezoeken bent op onze site. Het laden, gebruiken en aanklikken van plug-ins kan ook tot gevolg hebben dat cookies worden geplaatst, gelezen en verzonden. Deze cookies kunnen een unieke ID hebben die het sociale netwerk of derde partij aan u toewijst. Het laden, de functionaliteit en uw gebruik van de plug-ins vallen onder het privacybeleid en de voorwaarden van de partij die de plug-in heeft geleverd.


  Login sociale netwerken en derde partijen


  Onze websites kunnen u toestaan in te loggen met gebruik van een sociaal netwerk of andere derde partij account. Een voorbeeld van een derde partij login is "Log in met Facebook". Door in te loggen op een van onze sites via uw sociale netwerk of derde partij account geeft u ons toestemming gegevens te verzamelen vanuit dat sociale netwerk of die derde partij. Het login kenmerk kan ook gegevens overbrengen naar het sociale netwerk of de derde partij, zoals uw gebruikersnaam en wachtwoord om u te verifiëren. Het sociale netwerk of de derde partij kan ook automatisch gegevens verzamelen zoals uw IP adres, informatie over uw browser en apparaat en het adres van de webpagina die u aan het bezoeken bent op onze site. Het login kenmerk kan ook cookies plaatsen en lezen van die derde partij die een unieke ID bevatten die het sociale netwerk of andere derde partij aan u toewijst. De functionaliteit en uw gebruik van de login vallen onder het privacybeleid en de voorwaarden van de partij die de login functionaliteit heeft geleverd.


  Door gebruikers gegenereerde inhoud


  Sommige Duracell sites en applicaties staan gebruikers toe om hun eigen inhoud in te dienen voor wedstrijden, blogs, video's, en andere functies. Denk eraan dat alle gegevens die u indient of post als door gebruikers gegenereerde inhoud op Duracell sites openbare informatie wordt. U moet voorzichtig zijn met het openbaar maken van uw persoonlijke, financiële of andere informatie in dergelijke situaties. Duracell kan niet voorkomen dat anderen dergelijke informatie gebruiken op een wijze die dit privacybeleid, de wet of uw persoonlijke privacy en veiligheid schenden. Duracell is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van dergelijke postings.


  Veiligheid gegevens


  Duracell zet zich in voor het veiligstellen van persoonlijke gegevens. We hebben technische, administratieve en fysieke procedures geïmplementeerd die ontworpen zijn om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik of mutatie.


  We beperken het recht van toegang tot persoonlijke gegevens tot degenen die een zakelijke noodzaak hebben. We bewaren persoonlijke gegevens alleen zo lang als redelijk noodzakelijk wordt geacht.


  Overdracht gegevens


  Duracell kan uw persoonlijke gegevens overdragen binnen Duracell en/of aan andere derde partijen, zoals onze derde partij dienstenleveranciers. Uw persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen naar, en opgeslagen en verwerkt in, een land dat niet het land is waar de gegevens werden verzameld. Dit kan onder andere de Verenigde Staten zijn. Als we dat doen, dragen we de gegevens over in naleving van toepasselijke gegevensbeschermingswetten.


  We hebben procedures en controles geïmplementeerd ter garantie dat persoonlijke gegevens beschermd worden, ongeacht het land waarnaar ze worden overgedragen of waarin ze worden opgeslagen.


  Online privacy kinderen


  We hebben niet de intentie om online persoonlijke gegevens te verzamelen van kinderen onder 13 jaar of zoals bepaald door plaatselijke, wettelijke vereisten, met uitzondering van speciaal voor kinderen gemaakte sites. Op die sites volgen we toepasselijke gegevensbeschermingswetten.


  Contact opnemen met Duracell


  Als u vragen of zorgen heeft over uw privacy, neem dan rechtstreeks contact op met Duracell. Klik hier om uw land te selecteren en doorgelinkt te worden naar het juiste post- en e-mailadres hiervoor.


  U kunt ons ook schrijven op: The Duracell Company
  Legal Department
  Berkshire Corporate Park
  14 Research Drive
  Bethel, CT 06801


  Duracell neemt deel aan het U.S. Council of Better Business Bureau’s (BBB) Accredited Business programma. Meer informatie over dit programma en de BBB geschillenprocedure is beschikbaar ophttp://www.bbb.org/online/consumer/default.aspx


  Privacyklachten door ingezetenen van de Europese Unie


  Duracell certificeert in eigen bedrijf naleving van de V.S., EU en Swiss Safe Harbor programma's. We zetten ons in met u samen te werken teneinde een eerlijke oplossing voor een privacyzorg te bewerkstelligen. We verlenen medewerking aan landelijke gegevensbeschermingsinstanties indien ze van mening zijn dat zich een privacyprobleem heeft voorgedaan.


  Duracell zet zich in voor het oplossen van klachten over uw privacy en over de wijze waarop we uw persoonlijke gegevens verzamelen of gebruiken. Ingezetenen van de Europese Unie die vragen of klachten hebben met betrekking tot dit privacybeleid dienen eerst contact op te nemen met Duracell.


  Duracell draagt onopgeloste privacyklachten krachtens de V.S., EU en Safe Harbor beginselen over aan een onafhankelijke instantie voor het afwikkelen van geschillen, de BBB EU SAFE HARBOR, uitgevoerd door de Council of Better Business Bureaus. Indien u niet tijdig bevestiging krijgt van uw klacht, of indien uw klacht niet naar tevredenheid door Duracell is behandeld, bezoek dan de BBB EU SAFE HARBOR website op www.bbb.org/us/safe-harbor-complaints voor meer informatie en voor het indienen van een klacht.


  Wijzigingen van dit privacybeleid


  We zullen wijzigingen in dit privacybeleid posten en de datum van bijwerking van dit privacybeleid aangeven. Indien we belangrijke wijzigingen in dit privacybeleid aanbrengen, brengen we u daarvan op de hoogte door het zenden van een e-mailbericht naar het e-mailadres dat u meest recentelijk aan ons heeft verstrekt of door hosting van de veranderingen op deze site.


  Voor het laatst bijgewerkt: 16 januari 2016

Duracell Professional

Duracell Professional

Duracell Professional

Duracell Professional

Duracell Professional
Duracell Professional

Technische productopzoeking

We hebben het u gemakkelijk gemaakt om exact de juiste batterijen voor uw specifieke behoeften te vinden. Druk simpelweg op de knop hieronder om te beginnen zoeken.

Zoek uw batterijen >

Waar kopen?

Zoek een professionele Duracell-handelaar bij u in de buurt.

Kies locatie >